Z Vyššího Brodu na Čertovu stěnu

Čertova stěna-Luč je národní přírodní rezervace o rozloze 140 ha nacházející se podél úseku řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem. 

Vznikla v roce 1992 sloučením státních přírodních rezervací Čertova stěna (založena 1956 na pravém břehu řeky, rozloha 10 ha) a Luč (založena 1934 na levém břehu řeky, rozloha 95 ha). Rezervace byla roku 2005 rozšířena v oblasti pravého břehu a byl do ní také zařazen tok Vltavy mezi vlastním kamenným mořem a Loučovicemi.

Na výpravu na toto krásné a tajuplné místo jsme se vypravili koncem ledna 2017.

 Img_9078 Img_9092

Odjezd lokálkou z Rybníku do stanice Vyšší Brod Klášter.

 Img_9093 Img_9095

Cesta ke klášteru. Vyšebrodský klášter je sídlem cisterciáckého opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě. Jedná se o jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. 

Img_9100 Img_9102

Cesta k Čertově stěně. 

Img_9105 Img_9106

Těsně pod vrcholem Čertovy stěny.

Img_9108 Img_9109

Výhledy z Čertovy stěny jsou impozantní a romantické zároveň.

 Img_9113 Img_9115

Kamenné moře pod Čertovou stěnou není turistům přístupné.

 Img_9107

Ze železniční stanice Vyšší Brod Klášter dojdete po červené značce k Čertově stěně za necelé tři kilometry. Pokračovat můžete po červené na rozcestí Pod Pošlákem a zde se rozhodnout, zda půjdete po modré zpět do Vyššího Brodu nebo k 2,7 kilometrů vzdálené železniční zastávce v Loučovicích. 

Sledujte nás

Hugova dobrodružství

Rychlý kontakt

Socialní - vždy jako poslední článek!!!