Hlubocké hráze

 Přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Bavorovice, Hluboká nad Vltavou a městečkem Zliv u Českých Budějovic. Nachází se mezi tokem Vltavy a rybníky Naděje, Velký Zvolenov a Munickým rybníkem.

Img_20200402_190850

Území je rozděleno do dvou oddělených částí se složitým tvarem daným předmětem ochrany, kterým je ochrana evropsky významné lokality tvořené liniovými prvky starých alejí, skupin stromů, porosty zámeckého parku s výskytem chráněných nebo významných živočišných druhů, zejména populace silně ohroženého druhu tesařík obrovský a ohroženého druhu roháč obecný, včetně jejich biotopů.

Img_20200402_190024

Ideálním výchozím místem na procházku touto turisty zatím nepříliš objevenou lokalitou je Kamenný most na přepadu rybníka Bezdrev. Most byl postaven v roce 1879 a navazuje na památkově chráněnou hráz rybníka. Jde o významnou technickou památku v kraji. Lze zde zaparkovat automobil i v klidu dojít z nedalekého vlakového nádraží.

Img_20200403_120759-01

Mimo romantických výhledů na rybník Bezdrev na vás čeká přibližně hodinová procházka krásnou i divokou přírodou plnou tajemných jezírek a sloupů po dávno zmizelých stavbách.

Img_20200403_115426-01

Sledujte nás

Hugova dobrodružství

Rychlý kontakt

Socialní - vždy jako poslední článek!!!