Popravčí dub Velké Losiny

Naproti velkolosinskému zámku stával několik století (minimální odhad je 400 let) majestátní dub, kterému místní od pradávna říkali popravčí. 

Od roku 1581 se poddaní neustále bouřili proti zvyšování robotních povinností obdělávání panské půdy rodu Žerotínů.

Jejich povinnosti byly několikanásobně vyšší jak na ostatních panstvích. Spor poddaných trval i nadále a proto se bezohledný pán Přemek rozhodl obrátit na císaře se stížností a udáním, neboť proti němu povstalo na jaře obyvatelstvo 15 obcí.

Popravci-dub-1

Mladý císař Leopold I. pobýval tou dobou v Laxenburku a v nepřítomnosti obhajoby odsoudil tři mluvčí poddaných k trestu smrti stětím mečem. Byli to Kryštof Winter z Maršíkova, Mikuláš Pecolda z Vikýřovic a Hanuš Jaška z Velkých Losin.

Poprava se konala 24.července 1662. Dub naproti zámku měl být místem, kde se konala poprava, ale jiní tvrdí, že to bylo na nádvoří zámeckého parku, aby to ostatní lidé neviděli.

Popravci-dub

Smutný osud postihl dub v noci z 24. na 25. února 2007, kdy jej porazila mohutná vichřice, která se Velkými Losinami na Šumpersku přehnala. Dnes na místě najdeme jen torzo tohoto historického dubu.

Zdroj: www.losiny.cz, 

Sledujte nás

Hugova dobrodružství

Rychlý kontakt

Socialní - vždy jako poslední článek!!!