Úholičky - Řivnáč - Levý Hradec

Dnešní výlet začínáme na vlakové zastávce Úholičky nedaleko Roztok u Prahy. Po naučné stezce Rozhlédni se člověče míříme k vyhlídkovému místu na kopec Podmoráň. Cesta je místy sice vcelku prudká, ale protože jde o náš první jarní výlet, jsme ještě plní elánu a síly. Za pár minut už se kocháme výhledem na Řež u Prahy a železniční trať z Prahy do Ústí nad Labem, která se točí pod námi.

Uholicky-brezen-2017 Uholicky-1-brezen-2017

Pohled-na-rez-z-vyhlidky-nad-obci-uholicky

Vracíme se zpět k výchozímu bodu naučné stezky a míříme tentokráte na druhou stranu kopce, k vyhlídce Stříbrník. Kousek od vyhlídky je nevyšší bod tohoto kopce 311 metrů nad mořem. Jeho dominantou jsou stožáry vysokého napětí. Že se tato oblast kvůli tomu líbí bleskům, je nejlépe patrné z okolních opálených stromů.

Img_9513 Img_9519

Img_9516 Dsc_3339

Další kroky po naučné stezce nás přivádí na bývalé hradiště z doby kamenné. Jeho existenci dnes už připomínají jen naučné tabule. Poznávacím znamením místního lidu prý byly hliněné nádoby s uchem ve tvaru půlměsíce, který oběma svými hroty vyčníval vysoko nad okraj nádoby. Tato kultura získala svůj název podle lokality prvního nálezu - řivnáčská kultura.

Img_9492 Img_9497

Pár metrů od bývalého hradiště se nachází další z vyhlídek. Nese stejné jméno jako hradiště, tedy Řivnáč.Tady naučná stezka Rozhlédni se člověče končí a my proto pokračujeme dál po žluté turistické značce do Levého Hradce.

 Z naučných materiálů se dozvídáme, že hradiště Levý Hradec bylo prvním centrem přemyslovského státu a sídlem knížete Bořivoje I. Založeno bylo v polovině 9. století a tvoří ho dvě samostatně opevněné části - akropole v okolí kostela sv. Klimenta a předhradí položené jihozápadně za roklí "Ve Vikouši". Levý Hradec je považován také za kolébku křesťanství v našich krajích, protože zde byl za knížete Bořivoje vybudován první kostel v Čechách, již tenkrát zasvěcený svatému Klimentovi. Přemyslovský svatostánek však nemá s dnešní podobou kostela mnoho společného. Byl nejspíš dřevěný a až někdy v 11. století jej nahradila kamenná rotunda, jejíž základy byly objeveny pod podlahou dnes stojícího kostela.

 Img_20170318_191501 Dsc_3418

Z Levého Hradce se vydáváme k cíli své dnešní cesty, kterým je vlaková zastávka Roztoky – Žalov. Vlaky odsud jezdí co půl hodiny ve směru na Ústí nad Labem nebo na Prahu.

Dsc_3436

Text: ref, Foto: René Senova, Vilém Flášar

Výlet absolvován: březen 2017

Sledujte nás

Hugova dobrodružství

Rychlý kontakt

Socialní - vždy jako poslední článek!!!