Za Máslem do Máslovic

Putování za máslem do Máslovic je příjemným výletem pro celou rodinu, který vám zabere necelé odpoledne. Svezete se přívozem, projdete malebnou krajinou a dozvíte se něco o životě našich předků.

Výlet odstartujeme na nádraží v Libčicích nad Vltavou, kam vás doveze osobní vlak z pražského Masarykova nádraží. Po žluté značce doputujeme přibližně po pěti minutách k přívozu přes řeku Vltavu.

Img_0562

Přívoz mezi Libčicemi a Máslovicemi patří mezi poslední a zároveň nejstarší vltavské přívozy. Od pradávna náleželo jeho provozování k povinnostem a právům držitelů máslovického mlýnu, zvaného "Na Dole". V roce 1557 se uvádí v urbáři svatovítské kapituly, které mlýn s celou vsí Máslovice patřil, mezi povinnostmi mlynáře "chovat lodě k lovení ryb a převážení". V pozdějších dobách majitelé přívoz pronajímali. Tak od roku 1893 nájemce Matěj Vlasák odváděl majiteli ročně 120 zlatých a 84 kg dobrých ryb. Posledním nájemcem byl libčický občan Břetislav Kraif. V letech 1955 - 1959 provozovala přívoz ve vlastní režii obec Máslovice a v letech 1959 - 1997 okresní správa a údržba silnic. Po změně silničního zákona, který již neuváděl přívozy jako součást pozemních komunikací, přešel přívoz do majetku obce Máslovice a od roku 1997 jej provozuje podle dohody s obcí Výzkumný ústav včelařský v Máslovicích.

Img_0566

Na druhé straně Vltavy zamíříme po naučné stezce vzhůru do kopce vstříc samotným Máslovicím. Jeho prvním, vlastně druhým zastavením, protože tím oficiálně prvním je právě samotný přívoz, je letní sídlo Dr. Julia Grégra (1831 -1896) byl významný český politik 2. poloviny 19. století. Byl předákem mladočeské strany a jejím poslancem na zemském sněmu a říšské radě. Proslul také jako majitel a vydavatel Národních listů, které byly tehdy nejčtenějším českým deníkem.

Img_0590

Dr. Grégr byl velkým bojovníkem za česká národní práva a jako takový byl rakouskými úřady pronásledován a také vězněn. Na sklonku svého života koupil roku 1893 v Máslovicích mlýn, řečený "Na Dole." Mlýn tu stával od pradávna a první písemná zmínka o něm pochází již z roku 1298. Nedaleko mlýnu si dr. Grégr postavil své letní sídlo, kde také 4. října 1896 zemřel. Přes krátkou dobu pobytu zde zanechal dobré dílo, které ho bude stále připomínat. Na stráni nad mlýnem vysadil vinice a stráně nad svou novou vilou směrem k Větrušicím zalesnil smíšeným lesem. Obci Máslovice daroval velký soubor knih a založil tak veřejnou obecní knihovnu. Zasloužil se také o postavení nové obecné školy ve Vodochodech, aby vodochodské a máslovické děti nemusily chodit do školy až do Odolena Vody, vzdálené 5 km a spojené s těmito vesnicemi jen blátivými polními cestami, na podzim a v zimě pro bláto a sníh často vůbec neschůdnými.

Img_0574Img_0579

Celá naučná stezka má 13 zastavení a poklidným tempem se dá projít přibližně za necelou hodinu. Pokud se nezastavíte u všech stanovišť, budete na máslovické návsi ještě rychleji. A právě zde na vás čeká hlavní bod dnešního putování: Muzeum másla.

Img_0584

Malé máslovické muzeum másla, které je jediné svého druhu ve střední Evropě, nabízí různé druhy máselnic, odstředivek, formiček na máslo, máslenek na servírování másla a další předměty, související s výrobou másla. Vystavena je zde také ojedinělá kolekce obalu na máslo. Některé exponáty lze prakticky zkoušet.

Img_0585Img_0586

Součástí je i expozice o historii obce a krátkodobé zajímavé výstavy. Děti si mohou zakoupit zajímavé pracovní listy. Muzeum je bezbariérové, vhodné i pro návštěvníky se zrakovým postižením.

Img_0580Img_0582

Důležité údaje:

Adresa a kontakt:  Máslovice, Pražská 3, 250 69  Vodochody, e-mail: muzeum@maslovice.cz, tel.: 724 191 246 nebo 603 431 148, ing. V. Sýkorová

Vstupné: 30,- Kč, snížené 20,-, rodinné 80,- Kč.

Otevírací doba: Celoročně (kromě února) sobota a neděle 10-12, 13-16 hod. Ve všední den pouze po předběžné objednávce (min. 8 osob).

Zpět domů se můžete vrátit stejnou cestou, případně autobusem, který jezdí do Prahy přímo z máslovické návsi přibližně každé dvě hodiny.

Sledujte nás

Hugova dobrodružství

Rychlý kontakt

Socialní - vždy jako poslední článek!!!